/m/product_view.aspx?id=37&gp=109

半液压绞吸式清淤船

本船为半液压绞吸式挖泥船,船体采用拼装式箱形结构;抽沙船配置有横移装置、吸沙管架起升等。本船机舱主柴油机拖动沙泵.

本船配置的横移绞车、桥架起升绞车、尾部定位油缸、各处水泵工作均由辅助柴油机驱动。

作业环境条件

——环境空气温度:                400C

——环境空气温度:               -100C

——机舱温度:                    500C

——河(海)水温度:              300C

——相对湿度:                  不大于70%

适合航区:

内河A级航区及其以下水域挖沙作业。

 

作业土质:

Ⅳ级及其以下河沙、海沙。